فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

شهدا سال ۶۱ -دفترچه شعر شهید مجید محمدزاده -چرا

طلوع اولین امید در رگهای خونینم تو بودی

سکوت و اولین سوگند با پیکار خونینم تو بودی

از جنگ دل من با دل تو

هست بس افسانه‌های خفته در تابوت ز تنهایی

که پیوستند دلها تا ابد با خون همداستان گشتند

بر این افسانه‌های نیک شد بس قصه‌های تنگ

بر این بیچارگی فریاد

بر این افتادگی فریاد

که دیگر بار قلب ما نخواهد بست پیوندی

برای تا ابد ماندن

از این بیداد خون در دشت دل پیداست

که دیگر نورامیدی نخواهد بود

از این افتادن مرد جوان پیداست

که دیگر ره بسوی پیری و فرزانگی‌ها هم نخواهد بود

چرا باید چنین باشد؟

که با تیری زپا افتیم

چرا باید چنین باشد ؟

که دیگر جای گفتن نیست

خود حرفی جدا داریم

بهر هر محبت یا سکوت مطلق فردا

چرا باید چنین باشد؟

(۳/۳/۱۳۵۶)کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي: