فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

شهدا سال ۶۱ -دفترچه شعر شهید مجید محمدزاده -هرگز نمی آید بهاران
هرگز نمی آید بهارانهرگز نمی آید بهاران

در خانه‌های خالی ما

با این همه نامردمیها

هرگز نمی آید نسیم از روی احسان

با این همه نامردم پابند دنیا

من خسته‌ام از زندگی

از این همه درماندگی

دانم که هرگز هیچ ابری بر کویر هستی ماها نبارد

هرگز نمی آید بهاران

بر جویبار و جشن یاران

دیگر امیدی نیست

شوری نیست ، اینجا

دانم که دیگر در ضمیرم نیست پیدا

حرفی برای گفتن این گفتنی‌ها

تنها همه بر خویش نالیم

چون عمرها پیوسته رفتند

از زندگی سودی نبردیم

دیگر نمی آید بهاران

بر جویبار و جشن یاران

هرگز نمی آید بهاران

هرگز نمی آید بهاران

 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي: