فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

به یاد شهید محمد علی منوری

منوری جان فدا، کرده براه خدا

منـوری جـان فـدا کرده به راه خـدا ‌‌ داده سر وجان‌خویش‌ در پی‌ امر اله

در ره ‌قرآن ‌و دین‌ جان ‌به‌کف و با وفا ز بهر فرمان حق، رضا بجان بد رضا

منوری جان فدا، کرده براه خدا

چون‌ به ره ‌عشق‌ حق‌ عاشق‌ وجانانه ‌بود بهر وصال خدا ز شوق پروانه بود

به ‌جمع‌ یاران ‌خود گوهر یـکدانه بـود عجب‌جوانی‌ عفیف‌، نمونه‌ اندر صفا

منوری جان فدا، کرده براه خدا

ز پیروان ‌علی‌ ز عـاشقــان ‌حسین مطیع‌ رهبر ز جان ‌ز شیعیان ‌حسین

مکتب ‌او جعفری ز چاکران حسین لاله باغ امید در ره حـــق بی ریــا

منوری جان فدا، کرده براه خدا

بود دلاور رشید همچو پسرعمّ ‌حسین سـرآمـد هـمگنان در ره پیر خمین

‌برای‌ فرماندهـان ‌براستی ‌نـور عــین صد آفرین‌ بر چنین‌ همت ‌و ا‌رج‌ و رضا

منوری جان فدا، کرده براه خدا

دیدکه باید کند یاری قـرآن را بجان در صف‌ یاران‌گرفت‌ به ‌شوق ‌و همت مکان

‌ز بهر عز ّو شرف با همه جان و توان سپـاه‌ را بـرگـــزید تا که کند جان فــدا

منوری جان فدا، کرده براه خدالاله سرخ ای‌رضا یاد‌تو در دل‌بجا خون‌ تو رخشد مدام ‌نام ‌تو ماند گواه

که همچو ماه تمام درآسمان حیا چهـر دلارای تو جلوه گر و دلــربا

منوری جان فدا، کرده براه خدا

شراب‌ عشق‌ ای‌ شهید بکام ‌تو نوش بـاد عروس‌عشق‌ ای ‌شهید باتوهم‌ آغوش باد

به ‌هر پیامت ‌شهید خلق‌ جهان‌ گوش‌باد که این‌چنین بهرحق کشته شدی‌ بی‌ریا

منوری جان فدا، کرده براه خدا

صد آفرین بر پـدر بـه مـادر با کمـال که اینچنین‌گوهری‌ نمونه ‌و بی‌مثال

فدای‌ قرآن ‌نمود بدون ‌پرسش‌ و سؤال ا‌جر چنین والدین خدا نماید ادا

منوری جان فدا، کرده براه خدا

بهر رثایت قلـم خون بلب آرد مـدام نامه ‌شود لاله‌گون"معانیا"زین کلام

بر تو و یاران تو ز عاشقان صد سلام که ‌خون ‌پاک‌ شهید دهد به عالم ندا

منوری جان فدا، کرده براه خدا

سلام ‌مــا‌ بـرحسین‌ زاده ‌پاک‌ رسول سرور آزادگان عزیز جان بتول

آنکه ‌شهادت نمود در ره قرآن قبول که با شهادت بود پیام قرآن رسا منوری جان فدا، کرده براه خداکلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

    * هیچ موردی پیدا نشد...

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...