فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

به یاد شهید محمد قره چاهی

از‌ شمــار راهیـان کربــــلا هدیه قــرآن قـره چاهی ما از شمـــار راهیـــان کربــلا از شقایقهای ســـرخ دلربا خلق و خویش‌را نکو‌کرده خدا در ره ایمـان ‌خود مردانه‌وار

در ره ایمان خود مردانه وار


بــود هــــمنام رسول کردگار در ره ایـمان خـود مــردانه‌وار از شمـار راهـــیــان کربــــلا او محمد بود و در دین استوار نوجوانی هر چه خواهی با صفا در ره ایـمان خـود مــردانه‌وار

در ره ایمان خود مردانه وار


تربیت از مکتب اســلام داشت نی که تنها ازمسلمان نام داشت از شمـار راهیـــــان کربــــلا راستی اسلام را اکرام داشت با خــدا پیوسته بودی در نوا در ره ایـمان خـود مــردانه‌وار

در ره ایمان خود مردانه وار


سالها در بوته رنــج و تعب تا بر آمد یک جوان با ادب از شمـار راهیــان کربــــلا با مرارت روز آوردی به شب تاکه شد سرباز دین و جانفدا در ره ایـمان خـود مــردانه‌وار

در ره ایمان خود مردانه وار


بهر احکام خدا جانـــانه بود در جهاد و امر دین مردانه بود از شمـار راهــیــان کربــــلا شمع قرآن را نکو پروانه بود نوجوانی هر چه خواهی با صفا در ره ایـمان خـود مــردانه‌وار

در ره ایمان خود مردانه وار


دید اینک در خطر اسلام را آنچنان دیوی گشوده کام را از شمـار راهیــان کربــــلا دیو استعمار دید و دام را گفت ماندن نیست از بهرم روا در ره ایـمان خـود مــردانه‌وار

در ره ایمان خود مردانه وار


گشت راهی تا که با مردانگی بر کند بنیاد هــر بیگانـگی از شمـار راهیــان کربــــلا با شجاعت با همه جانانگی تا کند تکلیف خودنیکو ادا در ره ایـمان خـود مــردانه‌وار

در ره ایمان خود مردانه وار


سالها سعی و تــلاش و آگهی خواند درس استقامت جاندهی از شمـار راهــیــان کربــــلا ماهها در کسوت جنداللهی خوار سازد خصم بی دین دغا در ره ایـمان خـود مــردانه‌وار

در ره ایمان خود مردانه وار


از بیانش بشنویم اینک کلام تیغ مردی بر کشانید از نیام از شمـار راهیــان کربــــلا می دهد مردانه ما را این پیام تا گریزد خصم پست بی حیا در ره ایـمان خـود مــردانه‌وار

در ره ایمان خود مردانه وار


گرید این سرباز اسلام از صفا خون پاکم هــدیه دین خدا از شمـار راهیــان کربــــلا لاله خونین دست اندر حنا جان چه باشد صدچومن‌بادا فدا در ره ایـمان خـود مــردانه‌وار

در ره ایمان خود مردانه وار


ای پدر ای با خدا در هر شمر آری ای مادر خدا را کن نظر از شمـار راهیــان کربــــلا آفرین برنان و آبت ای پدر یادآورازحسین وزینب‌ودشت بلا در ره ایـمان خـود مــردانه‌وار

در ره ایمان خود مردانه وار


ای پدر ارج شهادت اعظم است درک‌این نعمت‌ همه کس‌راکم‌است از شمـار راهیــان کربــــلا این‌شرافت‌صالحان را همدمست شکر این نعمت چه‌سان آرم بجا در ره ایـمان خـود مــردانه‌وار

در ره ایمان خود مردانه وار


امررهبر بود جنگیدم‌براه ایده‌ام باهمه‌ اخلاص‌ وپاکی‌ راه‌خود بگزیده‌ام از شمـار راهــــیــان کربــــلا راه‌حق‌رابرگزیدم‌چونکه‌حق‌را دیده‌ام آفرین بر انتخابم برمرامم مرحبا در ره ایـمان خـود مــردانه‌وار

در ره ایمان خود مردانه وار


در رثـای جانگداز این شــهید ریخت خون دیده در جام امید از شمـار راهــیــان کربــــلا بین‌‌معانی‌خامه‌را در خون کشید خون‌پاک‌این‌شهیدان‌می‌گشایدکربلا در ره ایـمان خـود مــردانه‌وار

در ره ایمان خود مردانه وار


ازمعانی بشنوید اینک نوید از شقایقهای سرخ دلــربا از شمـار راهـیــان کربــــلا در ره ایـمان خـود مــردانه‌وار

در ره ایمان خود مردانه وار

 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :