فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

بیاد شهید محمد روستا (شرح حال مادر شهید

ای محمد ای گل زیبا ی من نـازنین باوفایم رود رود ای خـدا سرو روانم می رود سرو قدت از چه در خاک اوفتاد ای خوش آنروزی که بودی یاورم چشم بر راهم که تو آیی ز در روز عید فطر بودم منتظر ای امید مادر دلخسته ات ای محمد ای گل خوشبوی من با یتیمی من تورا پرورده ام نیست بابایت به بیند شادیت جامه شادی برایت دوختم میروی اکنون سوی بابای خویش رفتنت از نزد مـا بس زود بود ای امید مادر افسرده ات پشت اخوان از غمت شدچون کمان ازحسن گویم که دلخون گشته است یا زعباس آنکه شد پشتش دوتا ای امید مادر پیرو حزین خواهرانت زار و مضطر گشته اند داغ بر دل آمده یاری کنند از فراقت بی قراری می کنند قوم وخویشان درعزایت نوحه خوان روزشان بعد از تو شام تـار شد ای محمد جان شهید حق شدی راه تو راه حسینی بوده است وای من ایوای من ایوای من گفت محمود توکل ای خـدا بار الها حرمت آل رسول سومین قربانی از این خاندان هم جواد و حامد نیکو لقا ماهمه سردرخط روح اللهیم بــارالـها حرمــت خــون حسیــن قامتت سـرو چـمن آرای مــــن ای بخون بسته حنــایم رود رود عنـدلیب گلستانم می رود بر دل مـادر کـه داغ تـونهاد مرگ تو مادر نبـاشد باورم بوسه بارانت کنم پاتـا به سر سرزند ماه من از چـرخ سپـهر بود مادر از وفا دلبسته ات نازنین ماه کمــان ابروی من پای تو رنــج فراوان برده ام بر تن تو خــلعت دامادیت لیک از درد فراقــت سوختم قلب مادر زین سفر باشد پریش ای جوان مه لقایــم رود رود من نمیدانم چه آمـد بـر سرت بار هجــر تو بود برما گران از فراقت زار و مجنون گشته است از غم هجر تــو کی گردد رها ای شهید مکتب قرآن و دین همچو زینب بی بـرادر گشته اند با صدا بـهرت عزاداری کنند خاک بر سرآه وزاری می کنند دوستانت بر سرو سینه زنان زندگیشان زین جـهت دشـوارشـد با شهیدان دگر ملحق شدی تا بعیت از خـمینی بوده است رفت از کف سرو خوش بالای من سرخ رو آمــد به نزدت روستا این شهادت را زما فرما قبول درجوارقرب حق شد میهمان گشته‌اند مهـماندار بهر روستا از دل و جان عاشق ثاراللهیم حفظ فرمـا از خطر پیــرخــمیــن
 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :