فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

قطعه خونبار

بیا به جبهه خط امام این خط خونین نگر به مطرب این بزم عاشقانه چه زیبا چه حاصل‌است از‌این‌چشمه‌سارهای گوارا برای فتح نهایی و وصل کوی مقدس بگونه ای که بویرانه‌های شهر شهادت بنازم آن کف خیاط با عنایت و لطفی کبوترا تو امان نیستی ز پنجه شاهین بدانکه‌راه شهیدان‌ره حسین وخمینی است همیشه قصه خـونبار عاشقان نتوان گفت بیا نزول ملائک نگر به مهبط خونین سرود سرخ نوازد به چنگ وبربط خونین که هردقیقه به‌آب ‌او‌فتاده یک بط خونین کشیده تا لب دریای‌سرخ یک‌شط خونین نوشته بود شعار ظفربدستخط‌خونین که دوخت‌جامه خونین‌مابه‌سیخط خونین مگربه اوج کشانی ورا به مسقط خونین بجا نماندو نماند خطوط منحط خونین بصرف قطعـه خــونبار بیا مسمط خونین
 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

    * هیچ موردی پیدا نشد...

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...