فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

به یاد شهید حسن کیخانی

ای حسـن نو گل باغ مادر خیز مادر رفقا آمـده اند آمده تاکه ز تو یاد کنند دوستان آمده بـهر دیدار آمده حـجله عیشت بینند لیک شد حجله تو خانه گور پسرم زود چرا رفتی تو رفتی و داغ تو مجنــونم کرد پشت بابا ز فراق تو شکست یاد آنـدم که کنارم بودی ای گلـم زود شدی پژمرده بال بشکسته بـرادر گشته یاد از قامت رعنـات کنم یاکه از خوی خوشت یاد کنم لیک من صبر زمرگ تـو کنم ز آنکه باشند شهیدان زنده پدرحامد از این غم سوزد باش سرخوش به جنان با حامد نور چشمان و چراغ مادر همه از بهر دعا آمده اند خاطر مـا زغم آزادکنند توهم ازخـواب گران شو بیدار بــزم شادی ز برایت چینند چشم مادرشده ازاین غـم کور دل ما را ز چه بشکستی تـو همچو لیلای جگر خونم کرد رفت و درگوشه عـزلت بنشست یاد آنــدم که کنارم بودی خواهر از مـرگ توشد دلمرده از غم هجر همـه سرگشته پس از این زلـف چلیپات کنم یا زبیــداد فلک داد کنم پس ازاین سینه و بر سر نزنم نامشان تا به ابد پاینده درعزای تـوچنین می گوید زآنکه هستنـد شهیـــدان شاهــد
 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

    * هیچ موردی پیدا نشد...

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...