فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

به یاد شهید عباس دهقانی

کشته راه خدا نوجوان دهقانیم کرده دیو پست استعمار قصد دین ما ایــن ستمکاران عالم در پی آئین مــا در ره قرآن و دین من یکی قربانیم خصم بد اندیش دارد عقده ها و کین ما پس فدای دیـن ما صد پیکـر خونین ما

من مسلمانم غیورم شیعه و ایرانیم


امر رهبر بود و حکم واجب قرآن ما دین‌پاک احمدی بین و دگر ایـران مـا مرجع تقلید و امر دین ما ایمان ما بعد‌از آن بنگـر پدر هم‌عهد‌مــا پیمان‌ما

باید اندر راه ایمان جان و تن سوزانیم


کی‌توان دیدن‌که‌آیددشمن‌دون‌دروطـن گرکه‌بینی‌گشته‌ام‌خونین‌سروخونین‌کفن گر که بینی‌غرق‌خون‌گردیده‌اعضای بدن با تمــام ‌قدرتــم بشکسته‌ام او‌را دهن

چون علی اکبر و قاسم نگر رخشانیم


لاله سرخ شهادت در ره دین خدا تـا کنم دیـــنم بـــراه رهبـر دینم ادا همچو شمع‌نور‌افشان‌جان‌خود کردم فدا تا از اهریمن‌کنــم ملک سلیمانی رهــا

هان ببینید ای جوانان جان و سر افشانیم


خون پاک من بدانید ای جوانان دلیر وقت‌یـاری خدا می‌باشد و امـــر خطیر بر شما دارد پیامی این پیام دلپذیر نیست‌گاه خانه ‌ماندن باچنین‌خصم‌شریـر

هان ببینید ای جوانان جان و سر افشانیم


ای پدر‌کردی ادا اینک‌تو تکلیف عظیم باد اجرت بـا خداوند تعالـی و رحیــم آفرین بر همت والایت ای مرد کریم نان پاک و شیــر پاک آرد جوانان فهیم

پیرو راه خدا من یکی قرآنیم


گرچه‌یارانم‌اسیر و هست‌فرزندت شهید بـاش‌ صــابرای‌پدرسوگ‌عباس‌از امیـد گر چه از ماتم شود موی سیاه تو سپید ما سرافراز جهانیم و عزیزیـم و سعیــد

پیرو راه خدا من یکی قرآنیم


حجله‌عیش مرا با لاله و گل کار نیست شمع‌تابانم‌بدوران‌جای‌هیچ انکـار نیست با شقایق نوجوانان دیگرم دیدار نیست خوش‌درخشیدم‌به گیتی‌جای‌هیچ‌اسرار‌نیست

باد مقبول خدا در خون چنین غلطانیم


گوهر دیده نثار تو ای گوهر جان در رثای تـــو معــانی گهر آورد گران که شدی با همه ایثار فدای قرآن قدر و مقدار‌ شهادت ‌کـه توان کـرد بیـان

بنگر ای جاوید زنده عجز من حیرانیمکلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

    * هیچ موردی پیدا نشد...

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...