فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

شهدا سال ۶۱ -دفترچه شعر شهید مجید محمدزاده -ابوذر

ابوذر مردی از صحرا

چنان آرام بگذارد قدم بر تارک دنیا

دلش آزرده از بیداد

تنش فریاد و دل فریاد

ابوذر مردی از صحرا

ابوذر غیرتش دریا

ابوذر تیغ بر قلب حکومتهای خون آشام

قدم آرام می دارد

ز راه رفته باز می‌گردد

و راهی تازه می‌یابد

ابوذر مرد حق تنها

بدون ترس از خواری در این دنیا

علم بنشاند بر ضد ستم بر صفحه ننگین هر تاریخ

ابوذر تشنه‌ای جاوید از دریای غیرتها

قدم برداشت از غفار تا کعبه

وخود را می‌رساند با محمد(ص) یار می‌گردد

ابوذر این وجود پاک و غیرتمند

ابوذر تک سوار راه آزادی

حکومت را به عثمان زهر می‌سازد

بدون یاری مردم

قدم را در ره بی‌انتهای یار خود یعنی

علی(ع) بگذاشت

ابوذر، مرد آزادی

ابوذر، با وجود خویش

ابوذر با تمام هستی خود پاکبازی کرد

برای خاطر محرومان عالم جان خود را داد

ابوذر، نور حق، مرد خدا

حق بود و حق را گفت

ابوذر درس مردی داد مردان را

ابوذر گفت:

شگفتم ار کسی در خانه‌اش نانی نمی‌یابد

ولی مردانه بر مردم نمی‌شورد

شما مردان غیرتمند

یاد آرید ابوذر را

که از غفار تا کعبه می‌آید

تک و تنها

سپس تا وادی سوزان ربذه پیش می‌تازد

باز هم تنها

چنانکه یاور پاکش محمد(ص) گفت:

ابوذر تنها می‌آید و تنها می‌رود

حیات مردمانی این چنین درس است

برای آنکه می‌بیند ستمها را

برای آنکه زخم ظالمان را می‌چشد

سر مشق والائی است

ابوذر وار باید بود و بر عثمان

هر گوشه از تاریخ طغیان کرد

خدا رحمت کند او را

از او کس راستگوتر نیست در عالم

بدون یار می آید به راه من

و بی‌کس می رود در ربذه می‌میردکلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي: