فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

به یاد شهدای عملیات خیبر

فاتحان خیبر ای مردان حزب الله درود ای شهیدان ره اسلام و قرآن السلام جانفدایان، پاکبازان‌، نامداران، السلام فاتحان خیبر ای مردان حزب الله درود بسته پیمان باخدا تا دین‌حق ماند بجا می دهدخون شما بر اهل‌عالم این ندا فاتحان خیبر ای مردان حزب الله درود چونکه اسلام محمد را خطر آمد پدید برق غیرت از قلوب پاکتان آری جهید فاتحان خیبر ای مردان حزب الله درودپس‌بسوی‌جبهه‌ها‌مردانه‌جان‌برکف‌شدید پیرو امر سلیمان زمان آصف شدید فاتحان خیبر ای مردان حزب الله درود هر دلاور از شما در راه اسلام مبین گر‌چه‌خون‌پاکتان‌آغشته گشته با زمین فاتحان خیبر ای مردان حزب الله درود همچو ماه‌ نور افشان جلوه دارد نامتان می دهد خلاّق عالم آنچه باشد کامتان فاتحان خیبر ای مردان حزب الله درود ای حبیب‌بن‌مظاهر ای‌تو دهقانپور پاک خون‌ پاکت می‌بود‌بر پاکی ایمان ملاک فاتحان خیبر ای مردان حزب الله درود ای‌خلیل شهمرادی ای جوان بی مثال سر براه حق نهاده با شرافت با کمال فاتحان خیبر ای مردان حزب الله درود پور زین‌ العابدین ای یاور دین خدا ای تو در راه‌خدا‌مردانه با صدق و صفا فاتحان خیبر ای مردان حزب الله درود گلبن سر‌سبز باغ علم و ایمان ای علی خون پاکت‌شد مدال نوجوانان ای علی فاتحان خیبر ای مردان حزب الله درود ای تو قاسم‌، قاسم ‌گلچین‌عزیز و دلربا قامت رعنای‌تو بشکسته‌شد صد مرحبا برشما ای یاوران پاک روح الله درود ای نمودار شهامت پاک جانان السلام نازنینان ای حبیبان خداوند ودود برشما ای یاوران پاک روح الله درود داده خون درراه‌حق‌تاحقِ حق‌گردد ادا ماندن‌اندراین‌جهان‌باکفروباذلت‌چه‌سود برشما ای یاوران پاک روح الله درود دیده های‌پاکتان‌این‌نکته‌محزونه دید شعله‌زداین‌برق‌غیرت‌علقه‌هاازجان‌زدود برشما ای یاوران پاک روح الله درود بادگریاران‌خودهمراه‌ودریک‌صف شدید وانهادیدای‌عزیزان هر چه را بود و نبود برشما ای یاوران پاک روح الله درود جانفشانی‌کرده‌وبنموده ‌دشمن‌ها غمین داده‌وحشت‌شرق‌وغرب‌وانگلستان‌و‌یهود برشما ای یاوران پاک روح الله درود پر طراوت می بودگیتی‌زشرب جامتان ای شما را افتخار و سرفرازی بر جنود برشما ای یاوران پاک روح الله درود ای‌شهید‌پاک ‌ایمان‌خفته ‌اندرخون‌وخاک چهر نورانی تو شاهد به ‌کثرت‌ در سجود برشما ای یاوران پاک روح الله درود در صفا و در ادب بگرفته‌ازیزدان مدال کرده تقدیم خدا جان‌عزیزخودبه جود برشما ای یاوران پاک روح الله درود ای جوان پاکدل ای بهر قرآن جانفدا روضه رضوان ترا شد مأمن‌وجای فرود برشما ای یاوران پاک روح الله درود ای تودانشجوی دانشگاه قرآن ای علی بهر تو احصائیا سوزیم جاناهمچو عود برشما ای یاوران پاک روح الله درود کرده در راه خدا جان و سرو تن را فدا باغ رضوان بـــاز شد تا باشدت جانا ورود

برشما ای یاوران پاک روح لله درود

 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

    * هیچ موردی پیدا نشد...

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...