فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

شهدا سال ۶۱ -دفترچه شعر شهید مجید محمدزاده -زندگی

برای زنده ماندن وقت بسیار است و

ما تنها اگر کوشیم

تا بیداد شیطان را به هم ریزیم

اگر دل را برای هوس بیهوده نفشاریم

کلید درب هستی را

برای خویش می‌آریم

اگر خواهی که با عطر شقایق‌ها

شب‌ات را صبح گردانی

چرا با ساز هر ناکس به رقص آئی

چرا دست‌ات بخون رادمردان بیالائی

بیا از کاخ نخوت زیر، با گلها قدم بردار

و قلب خویش بر دریا بزن شاید

کویر شهرک ما را پر از آب و علف‌سازی

الا ای خارکن بر دست خود بنگر

به داس قهر خود بشکاف

قلب خائنان پست فطرت را

و آنگه با دلی مست از غروری پاک

قدم بگذار بر هر چمن خواهیکلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي: